Berichtgeving omtrent geurreductie combiwassers

Luchtwasser leveranciers verontrust over berichtgeving omtrent geurreductie combiwassers

10 april 2018

De gezamenlijke luchtwasser  leveranciers zijn zeer verontrust over de uitkomsten van het onderzoek naar de geurreductie van gecombineerde luchtwassers, uitgevoerd door Wageningen UR. Dinsdag 3 april heeft Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur & Waterstaat mede namens minister Carola Schouten van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselveiligheid het onderzoeksrapport van Wageningen UR aangeboden aan de Tweede Kamer. In plaats van de gemiddelde vastgestelde geurreductie in de wetgeving van 70-85% behalen combi-wassers volgens het rapport van de Wageningen UR in werkelijkheid slechts een geurreductie van 40-50%.

De gecombineerde luchtwassystemen die in Nederland toegepast worden zijn allemaal door geaccrediteerde meetinstituten bemeten. De resultaten en meetrapporten van deze geaccrediteerde metingen zijn vervolgens door de luchtwasser leveranciers aangeboden aan de Nederlandse overheid. Dit heeft geleid tot:

1: de zogenaamde BWL certificaten voor de verschillende (gecombineerde) luchtwassystemen
2: emissiefactoren voor geur, fijn stof en  ammoniak zoals deze in de wetgeving zijn opgenomen.

De informatie in de 2 bovenstaande punten wordt vervolgens gebruikt in de vergunningverlening.

De emissiereducties van de gecombineerde luchtwassers, die behaald zijn volgens geaccrediteerde meetmethodes, zijn gerealiseerd onder de condities die beschreven zijn in de meetrapporten (welke openbaar zijn).  De luchtwasser leveranciers zijn als stakeholder kort voor het aanbieden van het rapport door de Staatssecretaris aan de Tweede Kamer ingelicht over de inhoud van het rapport.

De gezamenlijke luchtwasser leveranciers  willen samen met de sector, betrokken overheden, meetinstituten en andere stakeholders zoeken naar de oorzaken van de tegenvallende resultaten van de combi-wasser zoals in het rapport van Wageningen UR is beschreven en daarnaast uiteraard zoeken naar mogelijke oplossingsrichtingen.